Na Iwana na Kupała, Dubicze Cerkiewne (Noc Kupały)

←wróć
Zalew Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych gości uczestników Nocy Kupalnej w pierwszą sobotę po 12 lipca. Impreza jest ważnym punktem kalendarza imprez kulturalnych Podlasia. Podkreśla wielokulturowy charakter województwa podlaskiego i świadczy o aktywnej obecności mniejszości narodowych w regionie. Rokrocznie bierze w niej udział około 200 wykonawców z kraju i zagranicy.

Impreza jest adresowana do wielopokoleniowej publiczności, mieszkańców województwa podlaskiego, turystów i gości regionu. Szczególną grupę adresatów stanowią dzieci i młodzież z regionu Podlasia, uczestniczący w programie artystycznym. Do przedstawicieli młodego pokolenia adresowany jest także kiermasz połączony z pokazem sztuki rękodzieła ludowego (plecionkarstwa, garncarstwa, tkactwa, kowalstwa i in.).
W koncertowej części imprezy występują wykonawcy z Podlasia, Ukrainy i Białorusi, reprezentujący folklor tradycyjny oraz autorskie aranżacje utworów ludowych. Natomiast W drugiej części imprezy, po pokazach fajerwerków, na scenie pojawiają się wykonawcy „ethnopower”. Prezentację obrzędu związanego z nocą kupalską rozpoczyna zwykle przemarsz korowodu, któremu towarzyszą pieśni i przyśpiewki związane ze świętem Na Iwana Na Kupała. Później jest prezentowany starodawny obrzęd Na Iwana Na Kupała.

Organizatorem imprezy w Dubiczach Cerkiewnych jest Związek Ukraińców Podlasia przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Więcej o tradycji Kupalnej Nocy>>
© 2024 kuczynscy.pl | U Żukoweji Mańki - Agroturystyka Dubicze Cerkiewne, Podlasie