Szlaki nordic walking w Puszczy Białowieskiej

← wróć

Nordic Walking Park (NWP) "Kraina Puszczy i Żubra" to sieć szlaków dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas w rejonie Puszczy Białowieskiej. Puszcza, która jest ostatnim w tej części Europy ostatnim dużym kompleksem leśnym z zachowanymi elementami lasu pierwotnego oferuje 7 tras o różnej długości i stopniu trudności. Jakość tras została potwierdzona przez Polską Federację Nordic Walking, która po raz pierwszy zorganizowała na Podlasiu Puchar Polski Nordic Walking.

Trasy biegną najczęściej leśnymi drogami żwirowymi, obok rezerwatów przyrody i przez leśne osady. Część z nich pokrywa się z istniejącymi turystycznymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Trasy zostały tak zaprojektowane, aby mogły z nich korzystać również osoby biegające i narciarze biegowi.

Szlaki nordic walking w Puszczy Białowieskiej Punkty startowe tras NW zostały zlokalizowane w 2 miejscach:
- przy Parku Wodnym w Hajnówce;
- na parkingu "Zwierzyniec" (przy drodze Hajnówka - Białowieża).

Oznakowane tras jest zgodne z europejskimi standardami nordic walking. Zawiera szczegółowe mapy, informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych tego sportu. Jakość tras potwierdza

• TRASA 1 - Leśna przechadzka (zielona) 3 km ok. 30 min.
Łagodna i niewymagająca dużego wysiłku trasa zlokalizowana w okolicy Hajnówki. Szlak ten dwukrotnie przecina tory kolejki wąskotorowej, biegnie na terenie Rezerwatu Krajobrazowego Władysława Szafera. Następnie trasa dochodzi do zielonego szlaku pieszego Hajnówka – Białowieża. Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera, położony jest po obu stronach szosy Hajnówka – Białowieża i obejmuje pas lasu szerokości od 700 do 1000 m. Rezerwat prezentuje najważniejsze zbiorowiska Puszczy Białowieskiej, przede wszystkim grądów i borów mieszanych. Podziwiać można tu drzewa osiągające znaczne rozmiary – dąb szypułkowy, świerk pospolity, sosnę zwyczajną, grab zwyczajny. Rezerwat nosi imię znanego polskiego działacza ochrony przyrody i botanika – Władysława Szafera (1896 – 1970).

• TRASA 2 - W pobliżu Krynoczki (zielona) 9 km ok. 90 min.
Interesująca trasa, rekomendowana szczególnie jako jednostka regularnego treningu Nordic Walking. Początkowo trasa pokrywa się z czerwonym, pieszym "Szlakiem Walk Partyzanckich", a następnie biegnie leśną drogą żwirową tzw. Drogą Hajnowską. W okolicy znajduje się miejsce zwane "Krynoczką", gdzie zobaczyć można cerkiew p.w. Św. Siedmiu Braci Machabeuszy z 1848 r. oraz kapliczkę z uznanym za cudowne źródełkiem. Miejsce to położone jest w uroczysku "Miednoje" (kwartał 330) nad rzeczką Miedną. Dla wyznawców prawosławia jest to miejsce święte z uwagi na cudowne uzdrowienia. Jest ono celem dorocznych pielgrzymek na Święto Św. Trójcy obchodzone według kalendarza juliańskiego. Żółty szlak łącznikowy, stanowi połączenie trasy 2 z trasą 5 i biegnie dalej tzw. Drogą Hajnowską. Szlak prowadzi dalej leśną trybą przy rezerwacie "Lipiny" i tworzy pętlę, przecinając dwukrotnie tory kolejki wąskotorowej. Przedmiotem ochrony rezerwatu "Lipiny" jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze zbiorowiskiem grądu miodownikowego. Rosnące tu dęby bezszypułkowe osiągają wiek ponad 100 lat.

• TRASA 3 - Wokół Sacharewa (czerwona) 11 km ok. 2 godz.
Znakomita trasa przeznaczona zarówno dla początkujących Nordic Walkerów, jak również osób szukających mocniejszych wyzwań treningowych. Początkowo jej przebieg pokrywa się z zieloną trasą 1, przecina drogę Hajnówka – Białowieża. Malowniczą trybą o nazwie Szadzka Droga, dochodzimy do rezerwatu "Głęboki Kąt", a następnie do śródleśnej osady Sacharewo. Trasa ta pokrywa się częściowo z rowerowym szlakiem niebieskim oraz pieszym szlakiem niebieskim "Szlakiem Powstania Styczniowego"."Głęboki kąt" to rezerwat leśny, który chroni m.in. bór świerkowy, torfowcowy o charakterze borealnym. Występuje tu wiele gatunków rzadkich i podlegających ochronie gatunkowej roślin.
Żółty szlak łącznikowy stanowi połączenie trasy 3 z trasą 4 i biegnie dalej tzw. Szadzą Drogą i Drogą Graniczną.

• TRASA 4 - Krajobrazy Czerlonki (czerwona) 9 km ok. 90 min.
Interesująca trasa, rekomendowana szczególnie jako jednostka regularnego treningu Nordic Walking. Trasa wyznakowana jest w postaci pętli, przecina drogę wojewódzką Hajnówka - Białowieża, biegnie drogą asfaltową do śródleśnej osady Czerlonka, a następnie piaszczystą drogą mija zabudowania osady Czerlonki Leśnej. Dalej trasa prowadzi trybem zwanym Zieloną Drogą, następnie pokrywa się z pieszym szlakiem zielonym, biegnącym przez Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera i wraca na parking. Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera to rezerwat położony po obu stronach szosy Hajnówka – Białowieża i obejmuje pas lasu szerokości od 700 do 1000 m. Rezerwat prezentuje najważniejsze zbiorowiska Puszczy Białowieskiej, przede wszystkim grądów i borów mieszanych. Podziwiać można tu drzewa osiągające znaczne rozmiary – dąb szypułkowy, świerk pospolity, sosnę zwyczajną, grab zwyczajny. Rezerwat nosi imię znanego polskiego działacza ochrony przyrody i botanika – Władysława Szafera (1896 – 1970). Szlak łącznikowy biegnie tzw. Drogą Graniczną i trybem do tzw. Szadzkiej Drogi i stanowi połączenie trasy 4 z trasą 3.

• TRASA 5 - Trybami Puszczy Białowieskiej (czarna) 15 km ok. 3 godz.
Trasa składa się z 4 odcinków tworzących pętlę. Początkowo szlak biegnie drogą asfaltową zwaną Zwierzynieckim Trybem, tuż obok miejscowości Budy, a następnie leśną "autostradą", zwaną Drogą Hajnowską, wzdłuż trasy żółtej rowerowego Białowieskiego Szlaku Transgranicznego. Dalej trybami leśnymi przy rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej i rezerwacie Dębowy Grąd.
Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej to największy z rezerwatów w Puszczy Białowieskiej, złożony z kilku obszarów, chroni ekosystemy leśne Puszczy Białowieskiej i zachodzące w nich procesy przyrodnicze. Występują tu ponad 100-letnie drzewostany. Natomiast Rezerwat Dębowy Grąd został założony w celu ochrony naturalnego fragmentu Puszczy Białowieskiej z bogactwem gatunkowym drzew (z przewagą dębu i jesionu), krzewów i roślin naczyniowych. W rezerwacie tym rośnie ponad 30 drzew będących pomnikami przyrody. Trasa wraca leśnymi trybami, krzyżując się z drogą Hajnówka – Białowieża i dociera do zielonego szlaku pieszego. Trasa 5 jest połączona szlakiem łącznikowym z trasą 2, który prowadzi tzw. Drogą Hajnowską.

• TRASA 6 - Pętla Żubra (czarna) 15 km ok. 3 godz.
Trasa biegnie asfaltową drogą do miejscowości Czerlonka, niezbędne więc będą gumowe "buciki" na kije. Przed torami kolejowymi szlak skręca w lewo, mija zabudowania Czerlonki i biegnie tzw. Trybem Miłkowskiego, tuż obok rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Następnie trasą zielonego szlaku pieszego Hajnówka – Białowieża wraca do Czerlonki. W okolicy znajduje się jedno z najwyższych wzniesień w polskiej części Puszczy Białowieskiej zwane "Górą Batorego" – 183 m n.p.m. Nazwane zostało tak na cześć króla Stefana Batorego, który polował w Puszczy Białowieskiej. Według legendy to tu było rozbite obozowisko myśliwskie króla. Na stoku ustawione są dwa krzyże – jeden upamiętniający miejsce walk w 1920 r., a drugi z tablicą upamiętniającą generałów: braci Stanisława i Józefa Bułak-Bałachowiczów. Trasa 6 jest połączona szlakiem łącznikowym z trasą 7, który prowadzi tzw. Grubolipnym Trybem.

• TRASA 7 - Do Starej Białowieży (czarna) 21 km ok. 4 godz.
Długa i wymagająca trasa, przeznaczona dla osób o dobrej kondycji fizycznej. Trasa biegnąca zarówno po asfalcie jak i leśnymi trybami. Początkowo pokrywa się z Trasą 5 , ale potem skręcamy w stronę śródleśnej osady Budy. Jest to dawna śródleśna osada Budników, którzy zajmowali się dawniej wyrębem lasu i przerobem drewna na popiół, potaż, smołę i węgiel drzewny. W Budach znajduje się Zajazd Myśliwski, a także pensjonat, karczma i skansen "Sioło Budy". Obiekt ten został zbudowany w konwencji starej wiejskiej zagrody. Są tu drewniane podlaskie domy, w tym oryginalna chata chłopska z 1836 r., okolona wierzbowym płotem, a także spichlerz, stodoła, studnia z żurawiem i bróg na siano. Dalej trasa prowadzi przez przepiękne łąki i lasy Puszczy Białowieskiej. Następnie drogą zwaną Wilczym Trybem, który łączy się z Drogą Narewkowską i biegnie przy Starej Białowieży. Stara Białowieża to uroczysko uznawane za zalążek dzisiejszej Białowieży. Znajduje się tu ścieżka edukacyjna "Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich". Dalej trasa biegnie przez kolejną polanę, na której zlokalizowana jest dawna osada budników - Teremiski. Mieści się tu Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego założony przez Jacka Kuronia. Trasa wyznakowana jest w postaci pętli. Trasa 7 jest połączona szlakiem łącznikowym z trasą 6, który prowadzi tzw. Grubolipnym Trybem.

na podstawie: powiat.hajnowka.pl

↑ do góry
← wróć


© 2024 U Żukoweji Mańki - Agroturystyka Dubicze Cerkiewne, Podlasie