Odpowiedzialność za treść

Nasze strony internetowe zostały wykonane z największą starannością. Jednakże nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej za ich kompletność, ścisłość oraz aktualność. Staramy się, aby informacje przekazywane, gromadzone i rozpowszechniane nadzorować i stale kontrolować ich zgodność z aktualnymi przepisami prawa i wskazywać na ewentualne nieprawidłowości. Poza tym - zgodnie z obowiązującym prawem - zobowiązanie do usuwania oraz blokowania dostępu do używania informacji pozostaje nienaruszone. Odpowiedzialność związana z tym zobowiązaniem jest jednak możliwa dopiero od momentu stwierdzenia zaistnienia konkretnego przypadku przekroczenia prawa. W odnośnych przypadkach będą zamieszczane takie treści, a informacje niezwłocznie przez nas usuwane.

Odpowiedzialność za linki

Nasze strony mogą zawierać linki do obcych stron internetowych, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy dać, również za te treści, gwarancji i za nie odpowiadać. Za ich zawartość jest zawsze odpowiedzialny prowadzący te strony. Z naszej strony są one sprawdzane pod względem prawnym w momencie wprowadzania ich przez nas jako linki na naszą stronę internetową. W tym czasie nie stwierdzono ich niezgodności z obowiązującym prawem. Permanentna kontrola ich prawidłowości nie może być jednak wymagana. Przy stwierdzeniu takich nieprawidłowości tego rodzaju linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Prowadząc stronę dubicze.com dążymy do stałego przestrzegania praw autorskich innych, w szczególności do sięgania po prace stworzone przez siebie, czyli własne i te obce, które są nie licencjonowane.
Treść stron i dzieła stworzone przez nas podlegają Prawu Autorskiemu. Udziały innych, tzn. treści, artykuły, prace obcych autorów, osób trzecich są jako takie oznaczone. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdy inny rodzaj ich użytkowania przekraczający granice Praw Autorskich zobowiązuje każdorazowo do uzyskania pisemnej zgody ich autora, w szczególności ich twórcy. Kopiowanie i ściąganie treści tych stron lub ich części jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.
© Copyright by U Żukoweji Mańki - Agroturystyka Dubicze Cerkiewne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ochrona danych osobowych

Zamieszczenie na naszych stronach danych osobowych (przykładowo nazwisk, adresów zamieszkania lub adresów poczty internetowej), jest dobrowolne. W miarę możliwości używamy i wykorzystujemy tylko konieczne dane osobowe. Jeżeli jest to możliwe podajemy informacje bez podawania danych osobowych.
Użycie opublikowanych danych kontaktowych osób trzecich do przesyłania niepożądanej reklamy i materiałów informacyjnych jest w związku z tym jednoznacznie sprzeczne z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewidzianych prawem w przypadku stwierdzenia niepożądanego korzystania z danych do sporządzania i przesyłania materiałów reklamowych, chociażby przez tzw. spam i inne.© 2024 U Żukoweji Mańki - Agroturystyka Dubicze Cerkiewne, Podlasie