Wycieczka do Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego

Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego położony jest na północ od Białowieży pomiędzy rzekami Hwoźna i Narewka. Jest to ta cześć Puszczy Białowieskiej, gdzie przebieg procesów zachodzących w lesie nie jest nijak regulowany przez człowieka: nikt go nie sadził, nikt go nie wycianał, nikt go porządkował. Zachowały się tutaj najstarsze drzewostany, rosną lub leżą najpotężniejsze drzewa. To miejsce, które daje wyobrażenie jak wyglądała prastara puszcza. Można je zwiedzać jedynie z licencjonowanych przewodnikiem - pieszo lub bryczką. Czas wycieczki - ok. 3 godzin. Wrażenia - niezapomniane.
Wiecej >>© 2024 kuczynscy.pl | U Żukoweji Mańki - Agroturystyka Dubicze Cerkiewne, Podlasie