Agroturystyka "U Żukoweji Mańki" Dubicze Cerkiewne, Podlasie

Związek Ukraińców Podlasia

←wróć
Związek Ukraińców Podlasia (ZUP) jest regionalną organizacją mniejszości ukraińskiej, reprezentującą społeczność ukraińską Podlasia. Związek działa od 1992 r., a siedzibą jego władz jest Bielsk Podlaski.

Głównym celem Związku jest zachowanie ukraińskiej tradycji kulturowej Podlasia i organizacja życia społeczności ukraińskiej tego regionu. Działalność ZUP koncentruje się na działaniach zmierzających do zachowania, upowszechniania i popularyzacji spuścizny kulturowej przodków, która jest częścią ukraińskiej przestrzeni kulturowej. Świadomość trwania i przekazywania z pokolenia na pokolenie tradycyjnej kultury istniejącej od wieków między Bugiem i Narwią jest ważna dla odnajdywania swojej tożsamości.

Podstawowe cele ZUP realizuje poprzez działalność wydawniczą, organizację koncertów oraz imprez plenerowych, działalność amatorskich zespołów artystycznych, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Do najważniejszych imprez kulturalnych organizowanych przez Związek należą: Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”, impreza plenerowa „Na Iwana na Kupała”, „Dżereła” Ukraińskie Tradycje i Transformacje w Czeremsze, Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z podlaskiej krynicy”.
Związek Ukraińców Podlasia jest wydawcą ukraińskiego czasopisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, a także książek dotyczących historii regionu oraz tomików wierszy ukraińskich poetów z Podlasia.